Bemutatkozás [↑]

Dr. Tóth-Mózer Szilvia

IKT módszertani szakértő

Az ELTE Oktatási Igazgatóság ügyvivő e-learning szakértőjeként dolgozom, illetve óraadó vagyok az ELTE PPK-n és a Schola Europa Akadémián.

Kapcsolat

tothmozerszilvia [kukac] gmail.com

tothmozervia

Budapest

Munkahelyek [↑]

ELTE Oktatási Igazgatóság Oktatásfejlesztési és Tehetséggondozási Osztály

2016-

e-learning szakértő, EFOP 3.4.3 MOOC koordinátor


Oktatási Hivatal

2017-2019

módszertani szakértőMETA – Don Bosco Szakközépiskola

2016

pszichológiatanár, pedagógiatanár


Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

2012-2016

IKT módszertani munkatárs


ELTE PPK Iskolapedagógiai Központ

2011-2012

tanársegéd


Mód-szer-tár Kft.

2010-2011

megbízott előadó


ELTE PPK Oktatás-Informatikai Szakcsoport

2010-2011

tanársegéd


Végzettség [↑]

ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola - Tanulás-tanítás Program

2009-2016


ELTE PPK, pszichológia – iskolapszichológia; életvezetési tanácsadás szakirányok – tanárképzés

2004-2009


ELTE BTK, germanisztika, német (alapvizsga)

2006-2007


Kölcsey Ferenc Gimnázium, Zalaegerszeg – német kéttannyelvű osztály

1998-2004


Dózsa György Általános Iskola, Zalaegerszeg – matematika tagozat

1992-1998

Tréneri tapasztalatok [↑]

Online kurzusok módszertana


A Canvas LMS rendszer használata kezdőknek és haladóknakA hatékony, önálló tanulás gyakorlata és az internet használata a tanulásban - ONLINE KURZUS


Alma a fán - Digitális Pedagógus - IKT-eszközök kreatív felhasználása az oktatásban


Intel® Teach Pedagógiai megújulás egy az egyhez technológiával


Digitális eszközökkel támogatott projekt alapú tanulás - az Intel® Teach Essentials program keretében


A Facebook használata - módszertani és technikai tanácsok pedagógusoknak


Az Országos Kompetenciamérés eredményeinek értelmezése, elemzése – „Hogyan tovább a hétköznapokban?”


Mérés-értékelés, az Országos Kompetenciamérés az iskolában. Az eredmények értelmezése és elemzése, okfeltáró háttérvizsgálatok tervezése és intézményszintű kompetenciafejlesztés

Egyetemi kurzusok[↑]

IKT eszközök az iskolában (pedagógus szakirányú továbbképzés)

Információtudomány és emberierőforrás-menedzsment (andragógia)

Médialabor (andragógia)

Digitális eszközökkel támogatott projekt alapú tanulás (tanárképzés)

Modern eszközök a pedagógiában (tanárképzés)

Bevezetés az információs és kommunikációs technológiákba (pedagógia)

Mérőeszközök az iskolában (pedagógia)

A felnőttképzés módszertana és eszközrendszere 2. (andragógia)

Alkalmazott kutatásmódszertan (pedagógia)

Képzések, továbbképzések [↑]

A referenciaintézményi minősítő szakemberek felkészítése a minősítés feladatára

2013


Digitális eszközökkel támogatott projekt alapú tanulás - az Intel® Teach Essentials program keretében

2012Az infokommunikációs technológia alapú konstruktív tanítás-tanulási módszerek alkalmazása a szaktárgyi oktatásban

2010


A Sulinet Digitális Tudásbázis keretrendszerének, adatbázisának kezelése és felhasználása a tanítás-tanulás folyamatában

2010


Korszerű pedagógiai módszerek és IKT eszközök alkalmazása az eTwinning program keretében

2009


Megerősítés nevelésen, empátián, egyenlőségen és bátorításon keresztül (E5 csoport)

2008

Könyv

Tóth-Mózer Szilvia, Misley Helga (2019): Digitális ​eszközök integrálása az oktatásba. Jó gyakorlatokkal, tantárgyi példákkal, modern eszközlistával. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest. ISBN: 9789634891284

Tóth-Mózer Szilvia, Kerek Roland (2019): A hatékony önálló tanulás gyakorlata és az internet használata a tanulásban. Oktatási Hivatal, Budapest.

Tóth-Mózer Szilvia (2017): Digitális nemzedék a tanulási folyamatban. Középiskolások internethasználati és tanulási preferenciái, énképe és digitális kompetenciája. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. ISBN: 9786158035125


Szerkesztett kötetek

Tóth-Mózer Szilvia, Füzi Otília, Főző Attila László (szerk. 2015): A digitális írástudás fejlesztésének lehetőségei. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest. ISBN: 9789639795921

Tóth-Mózer Szilvia, Főző Attila László (szerk. 2015): A mobiltechnológiával támogatott tanulás és tanítás módszerei. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest. ISBN: 9789639795730

Csordás Ildikó, Farkas Bertalan Péter, dr. Főző Attila László, Füzi Otília, Tóth Boglárka, Tóth-Mózer Szilvia (szerk. 2015): IKT Műhely 2014. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest. ISSN: 2062-6568

Lévai Dóra, Tóth-Mózer Szilvia, Szekszárdi Júlia (szerk. 2012): Digitális Pedagógus Konferencia 2012. ISBN: 978-963-284-253-0

Tóth-Mózer Szilvia, Lévai Dóra, Szekszárdi Júlia (szerk. 2012): Digitális Nemzedék Konferencia 2012. Mi dolga a pedagógiának a netgenerációval?


Cikkek, fejezetek

Abonyi-Tóth Andor, Tóth-Mózer Szilvia (2019): A "Nyílt kurzusok tervezése" című ELTE MOOC tervezésének és megvalósításának kérdései és tapasztalatai. XXV. Multimédia az oktatásban konferenciakötet, Neumann János Számítógép-tudományi Társaság, pp.151-155

Tóth-Mózer Szilvia, Kárpáti Andrea (2016): A digitális kompetencia kognitív dimenziója és összefüggésrendszere egy empirikus kutatás tükrében. In: Magyar Pedagógia 2016/2

Tóth-Mózer Szilvia (2013): A gyermekkép az információs társadalom hajnalán. In: Ollé János, Papp-Danka Adrienn, Lévai Dóra, Tóth-Mózer Szilvia, Virányi, Anita (2013): Oktatás-informatikai módszerek. Tanítás és tanulás az információs társadalomban. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.

Tóth-Mózer Szilvia — Lévai Dóra (2011): Az online közösségi oldalon lévő tanár-diák kapcsolat kezdeményezése és fogadása a metaforák tükrében. In: Oktatás-Informatika, 2011. 1-2. szám.

Tóth-Mózer Szilvia — Lévai Dóra (2011): Az oktatási és nevelési folyamat kiterjesztése online közösségi felületekre. In: Hungarian Educational Research Journal. 1. évfolyam (2011), 1. szám

Tóth-Mózer Szilvia: Fókusz: Saját elektronikus napló. In. Hunya Márta (szerk): Iskolaportrék -Iskolák az IKT-használat tükrében. OFI, 167-176.

Tóth-Mózer Szilvia: Fókusz: Továbbképzések. In: Hunya Márta (szerk.): Iskolaportrék - Iskolák az IKT-használat tükrében. OFI, 221-231.

Tóth-Mózer Szilvia: Az iskolapszichológus szerepe a mentori programban. In: Mentorok könyve TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 101-107.


Módszertani írások

ELTE E-learning-cikkek: https://www.elte.hu/elearning/cikkek

Tóth-Mózer Szilvia: Socrative - Felelj a telefonoddal! In: MódszerLesen. Kompetenciafejlesztő módszerek tanároknak. 11. kiegészítő füzet. Raabe Kiadó, Budapest.

Tóth-Mózer Szilvia: Timetoast - Időszalagok készítése online. In: MódszerLesen. Kompetenciafejlesztő módszerek tanároknak. 10. kiegészítő füzet. Raabe Kiadó, Budapest.

Tóth-Mózer Szilvia: Issuu - Iskolaújság másképp! In: MódszerLesen. Kompetenciafejlesztő módszerek tanároknak. 9. kiegészítő füzet. Raabe Kiadó, Budapest.

Tóth-Mózer Szilvia: Quizlet. In: MódszerLesen. Kompetenciafejlesztő módszerek tanároknak. 7. kiegészítő füzet, 2011. szeptember. Raabe Kiadó, Budapest.

Tóth-Mózer Szilvia: PBworks - közös tanulást segítő keretrendszer. In: MódszerLesen. Kompetenciafejlesztő módszerek tanároknak. 7. kiegészítő füzet, 2011. szeptember. Raabe Kiadó, Budapest.

Tóth-Mózer Szilvia: IKT az osztályteremben és azon kívül. In: Tanórán kívüli foglalkozások. Forgatókönyvek, játékötletek, módszerleírások, dokumentumminták. Alapmű, 2011. május. Raabe Kiadó, Budapest.

Tóth-Mózer Szilvia: Játékos tanulás és IKT eszközök. In: Tanórán kívüli foglalkozások. Forgatókönyvek, játékötletek, módszerleírások,dokumentumminták. Alapmű, 2011. május. Raabe Kiadó, Budapest.

Tóth-Mózer Szilvia: Virtuális osztályterem. In: MódszerLesen. Kompetenciafejlesztő módszerek tanároknak. 5. kiegészítő füzet, 2011. május. Raabe Kiadó, Budapest.

Tóth-Mózer Szilvia: Moly.hu. In: MódszerLesen. Kompetenciafejlesztő módszerek tanároknak. 5. kiegészítő füzet, 2011. május. Raabe Kiadó, Budapest.

Tóth-Mózer Szilvia: Google megosztott prezentáció. Jog the web. Prezi.com. Slideshare.net. In: MódszerLesen. Kompetenciafejlesztő módszerek tanároknak. IKT az oktatásban. Raabe Kiadó, Budapest.

Tóth-Mózer Szilvia — Virányi Anita: A prezentáció módszertana. In: MódszerLesen. Kompetenciafejlesztő módszerek tanároknak. IKT az oktatásban. Raabe Kiadó, Budapest.


Interjú, publicisztika

A hátrányos helyzetű gyerek játékra, a jómódú tanulásra használja a világhálót (HR portál, 2016. szeptember 20.)

Okostelefonok az iskolában: ne tiltsuk, használjuk! (HVG, 2015. november 16.)

Egy tanárnak is tudni illik, hogy mi illik a közösségi oldalon — a „Facebook-kutatás 2011” (Modern Iskola 2011/4. szám, 8-10.)

Új Facebook-kutatás magyar diákokról (SoulBook, 2011. szeptember 6.)

Biszak Roland — Lévai Dóra — Tóth-Mózer Szilvia (2009): Összefoglaló az I. Oktatás-Informatikai Konferenciáról. In: Pedagógusképzés, 2009. 1. szám, 159-163. oldal

Webináriumok, podcastek[↑]

Virtuális osztálytermek alkalmazásának tapasztalatai Digitális Témahét 2016 webinárium

Műhelymunkák [↑]

Tóth-Mózer Szilvia: Interaktív, tananyagfeldolgozó alkalmazások. Közép-Pesti Pedagógiai Napok, Berzsenyi Dániel Gimnázium, 2020. február 12.

Tóth-Mózer Szilvia: Digitális alkotások. Közép-Pesti Pedagógiai Napok, Berzsenyi Dániel Gimnázium, 2020. február 12.

Tóth-Mózer Szilvia — Csordás Ildikó: A MOOC fejlesztés lehetőségei és kihívásai. ELTE PPK 2018. 03. 23.

Tóth-Mózer Szilvia — Csordás Ildikó: A 21. századi olvasók. Sulinetwork 2015 Konferencia, Székesfehérvár. 2015. április 17-19.

Tóth-Mózer Szilvia: Digitális történetmesélés. Sulinetwork 2015 Konferencia, Székesfehérvár. 2015. április 17-19.

Tóth-Mózer Szilvia — Farkas Bertalan Péter: Formatív értékelés digitális eszközökkel. Sulinetwork 2014 Konferencia, Győr. 2014. október 17-19.

Tóth-Mózer Szilvia: Adatvizualizáció online eszközökkel. Sulinetwork 2014 Konferencia, Győr. 2014. október 17-19.

Tóth-Mózer Szilvia — Lévai Dóra: Kollaboratív tartalomfejlesztés. Sulinetwork 2012 Konferencia, Szeged. 2012. február 17-19.

Tóth-Mózer Szilvia — Lévai Dóra: Facebook tanárszemmel - kezdőknek. Sulinetwork 2012 Konferencia, Szeged. 2012. február 17-19.

Előadások, konferenciák [↑]

Tóth-Mózer Szilvia: Mesés filmszemle – segítő beszélgetés bemutatása animációs filmeken. Digitális pedagógus és nemzedék konferencia 2016 “Digitális lábnyomok – Digitális mérföldkövek”, Budapest, 2016. november 26.

Abonyi-Tóth Andor — Tóth-Mózer Szilvia (2016) A nyílt oktatás támogatása a Canvas LMS lehetőségeivel. II. Nyílt Oktatás Konferencia , Gyöngyös, 2016. október 7.

Tóth-Mózer Szilvia — Kárpáti Andrea (2015): A digitális kompetencia kognitív dimenziója és összefüggései. XV. Országos Neveléstudományi Konferencia, Óbudai Egyetem, Budapest, 2015. november 19-21.

Tóth-Mózer Szilvia (2015): A digitális kompetencia fejlesztésének új lehetőségei. Sulinet Roadshow. Zalaegerszeg, 2015. május 20.

Tóth-Mózer Szilvia (2015): Online közösségben tanuló serdülőkorú tanulók. Networkshop 2015 konferencia, Sárospatak, 2015. március 30 - április 2.

Tóth-Mózer Szilvia (2014): Tananyagkészítő alkalmazások a differenciálás szolgálatában. E-tanulás és hátránykompenzáció. Zalaegerszeg, 2014. november 6.

Tóth-Mózer Szilvia (2014): A Sulinet portál új pedagógiai eszközei. Networkshop 2014, Pécs, 2014. április 23-25.

Főző Attila László — Tóth-Mózer Szilvia (2014): M-learning, a mobiltelefonok iskolai alkalmazásának pedagógiai tapasztalatai. Networkhop 2014, Pécs, 2014. április 23-25.

Tóth-Mózer Szilvia (2013): Tanárok és diákok a Facebookon. XXI. századi köznevelés - TÁMOP 3.1.1. és TÁMOP 3.1.5. Nyitókonferencia. Budapest, 2013. február 27.

Főző Attila László — Tóth-Mózer Szilvia (2013): Az IKT-val támogatott projektpedagógia lehetőségei - az Intel® Teach Essentials képzés bevezetésének tapasztalatai Magyarországon. V. Oktatás-Informatikai Konferencia, Budapest, 2013. február 8-9.

Tóth-Mózer Szilvia: Értékelés és visszacsatolás online tanulási környezettel támogatott oktatásban. ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskolai Hallgatói Konferencia. Budapest, 2012. május 2.

Tóth-Mózer Szilvia: Digitális nomádok és digitális telepesek osztályterme. Digitális Nemzedék Konferencia 2012. Budapest, 2012. február 11.

Tóth-Mózer Szilvia: Egy pedagógiai és pszichológiai fogalom: elméletek, nézetek és kutatási eredmények a digitális nemzedékkel kapcsolatban. IV. Oktatás-Informatikai Konferencia. 2012. február 3-4., Budapest.

Tóth-Mózer Szilvia: Tartalomelőállítás és tudásmegosztás: az online tanulási környezet fogalmának alakulása Y generációs pedagógia szakos hallgatóknál. IV. Oktatás-Informatikai Konferencia. 2012. február 3-4., Budapest.

Tóth-Mózer Szilvia: Online közösségi oldalak - Online tanulási terek? - Tanulói attitűdök. In: A digitális nemzedék tanulási stratégiája és tanulási környezete az iskolában és online közösségi felületeken. Elnök: Ollé János. Opponens: Forgó Sándor. XI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2011. november 3-5.

Tóth-Mózer Szilvia — Lévai Dóra: A tanári szerep megjelenése egy online közösségi portálon a netgeneráció válaszainak tükrében (ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola — Hallgatói Konferencia, Budapest, 2011. május 25.

Tóth-Mózer Szilvia — Lévai Dóra: Az online közösségi oldalon lévő tanár-diák kapcsolat kezdeményezése és fogadása a metaforák tükrében. In: Iskola a társadalmi térben és időben II. Pécs, 2011. május 17-18.)

Lévai Dóra — Tóth-Mózer Szilvia: A bizalom kialakulása online közösségi felületen a tanár-diák kapcsolatok alapján (7. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia, Veszprém, 2011. április 21-22.)

Lévai Dóra — Tóth-Mózer Szilvia: A Facebook és az iskola kapcsolata a tanulók szemszögéből. V. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia, Kaposvár, 2011. március 25.

Tóth-Mózer Szilvia: A Facebook internetes médiareprezentációja. III. Oktatás-Informatikai Konferencia, Budapest, 2011. január 14-15.

Tóth-Mózer Szilvia — Lévai Dóra: Javítja-e a Facebook a tanár-diák kapcsolatot? III. Oktatás-Informatikai Konferencia, Budapest, 2011. január 14-15.

Tóth-Mózer Szilvia: Konnektivista alapon szervezett egyetemi kurzusok. Moodle Moot 2010. Gödöllő, 2010. 06. 24-26.

Tóth-Mózer Szilvia: Digitális nemzedék a tanítási-tanulási folyamatban. Doktori Iskolai Hallgatói Konferencia, Budapest, 2010. 05. 19.

Tóth-Mózer Szilvia: Informális tanulás és elektronikus tanulási környezet a középiskolában. II. Oktatás-Informatikai Konferencia, Budapest, 2010. január 22-23.

Tóth-Mózer Szilvia: Az információs és kommunikációs eszközök tanórai alkalmazásának és a pedagógus személyiségének összefüggései. VI. Kiss Árpád Emlékkonferencia, Szekció: A tudástársadalom előszobájában, Debrecen, DAB székház, 2009. szeptember 18-19.

Tóth-Mózer Szilvia: A kiégés és összefüggései általános iskolai pedagógusok körében. IX. Országos Neveléstudományi Konferencia. Pannon Egyetem, Veszprém. 2009. november 19-21.

Tóth-Mózer Szilvia: A digitális nemzedék elvárásai a felsőoktatási elektronikus tanulási környezettel kapcsolatban. Moodle Moot 2009. Debrecen, 2009. október 16-17.

Tóth-Mózer Szilvia: Pedagógusok a változásokról és az innovációról. XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Pedagógiai, Pszichológiai, Közművelődési és Könyvtártudományi Szekció, Pécs, 2009. április 6-8.

Nyelvismeret [↑]

Német felsőfokú, C típusú nyelvvizsga

2004


Olasz középfokú, A típusú nyelvvizsga

2004


Olasz középfokú, B típusú nyelvvizsga

2003

Elismerések [↑]

A Digitális Témahét keretében megvalósult legjobb iskolai projekt különdíja

2016


A Digitális Témahét tanári pályázatára benyújtott legjobb projektterv különdíja

2016


A legolvasottabb HERJ-közlemény I. helyezés

2012


XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencián III. helyezés Alkalmazott pedagógia szekcióban (Pedagógusok az innovációról és a változásokról)

2009


Köztársasági ösztöndíj

2008

Szakmai gyakorlat [↑]

Tanítási gyakorlat – Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium

2009


ELTE Külső iskolai gyakorlat – Somogyi Béla Utcai Általános Iskola

2008


Iskolapszichológiai terepgyakorlat – Domino Általános Iskola

2007


ELTE Kortárs Segítő Csoport tagja (esetvezetés, szabadidő-szervezés)

2005-2009

Egyebek [↑]

Oktatás-Informatika folyóirat

2009-2012

szerkesztőségi munkatárs


ELTE PPK Oktatáselméleti Tanszék Oktatás-Informatikai Szakcsoport

2008-2009

demonstrátor


Jogosítvány, B kategória

2003