Bemutatkozás [↑]

Dr. Tóth-Mózer Szilvia

Digitális módszertani szakértő

Pszichológusként, pedagógusként és digitális módszertani szakemberként fontosnak tartom, hogy az egyetem oktatói kellő módszertani tudással felvértezve taníthassanak online tanulási környezetekben is. 2016 óta dolgozom az Oktatásfejlesztési és Tehetséggondozási Osztályon, azóta segítem a vezetőket az egyetem e-learning stratégiájának fejlesztésében, kurzusfejlesztési projektekben veszek részt, mentorálok, koordinálok, írok, képzéseket és előadásokat tartok a tanulásmenedzsment rendszerekkel kapcsolatban és digitális módszertani témákban. Korábban tanársegédként és óraadóként főleg pedagógia- és tanárszakos hallgatókat tanítottam. Kedvelem az egyéni és csoportos konzultációkat, ahol az oktatókkal közösen gondolkodunk a kurzusuk eszköztárának szélesítésén és a számukra és hallgatóik számára is legmegfelelőbb megoldások megtalálásán. Újabban digitáliskompetencia-fejlesztő online, önálló ütemben elvégezhető (self-paced) kurzusokat készítek egyetemi oktatók és hallgatók számára. Kurzusdesignerként olyan kreatív munkát végezhetek, ami flow-ban tart.

Kapcsolat

tothmozerszilvia [kukac] gmail.com

tothmozervia

Budapest

Munkahelyek [↑]


Oktatási Hivatal

2017-2019

módszertani szakértőMETA – Don Bosco Szakközépiskola

2016

pszichológiatanár, pedagógiatanár


Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

2012-2016

IKT módszertani munkatárs


ELTE PPK Iskolapedagógiai Központ

2011-2012

tanársegéd


Mód-szer-tár Kft.

2010-2011

megbízott előadó


ELTE PPK Oktatás-Informatikai Szakcsoport

2010-2011

tanársegéd


Végzettség [↑]

ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola - Tanulás-tanítás Program

2009-2016


ELTE PPK, pszichológia – iskolapszichológia; életvezetési tanácsadás szakirányok – tanárképzés

2004-2009


ELTE BTK, germanisztika, német (alapvizsga)

2006-2007


Kölcsey Ferenc Gimnázium, Zalaegerszeg – német kéttannyelvű osztály

1998-2004


Dózsa György Általános Iskola, Zalaegerszeg – matematika tagozat

1992-1998

Tréneri tapasztalatok [↑]

Online kurzusok módszertana


A Canvas LMS rendszer használata kezdőknek és haladóknakA hatékony, önálló tanulás gyakorlata és az internet használata a tanulásban - ONLINE KURZUS


Alma a fán - Digitális Pedagógus - IKT-eszközök kreatív felhasználása az oktatásban


Intel® Teach Pedagógiai megújulás egy az egyhez technológiával


Digitális eszközökkel támogatott projekt alapú tanulás - az Intel® Teach Essentials program keretében


A Facebook használata - módszertani és technikai tanácsok pedagógusoknak


Az Országos Kompetenciamérés eredményeinek értelmezése, elemzése – „Hogyan tovább a hétköznapokban?”


Mérés-értékelés, az Országos Kompetenciamérés az iskolában. Az eredmények értelmezése és elemzése, okfeltáró háttérvizsgálatok tervezése és intézményszintű kompetenciafejlesztés

Egyetemi kurzusok[↑]

IKT eszközök az iskolában (pedagógus szakirányú továbbképzés)

Információtudomány és emberierőforrás-menedzsment (andragógia)

Médialabor (andragógia)

Digitális eszközökkel támogatott projekt alapú tanulás (tanárképzés)

Modern eszközök a pedagógiában (tanárképzés)

Bevezetés az információs és kommunikációs technológiákba (pedagógia)

Mérőeszközök az iskolában (pedagógia)

A felnőttképzés módszertana és eszközrendszere 2. (andragógia)

Alkalmazott kutatásmódszertan (pedagógia)

Képzések, továbbképzések [↑]

A referenciaintézményi minősítő szakemberek felkészítése a minősítés feladatára

2013


Digitális eszközökkel támogatott projekt alapú tanulás - az Intel® Teach Essentials program keretében

2012Az infokommunikációs technológia alapú konstruktív tanítás-tanulási módszerek alkalmazása a szaktárgyi oktatásban

2010


A Sulinet Digitális Tudásbázis keretrendszerének, adatbázisának kezelése és felhasználása a tanítás-tanulás folyamatában

2010


Korszerű pedagógiai módszerek és IKT eszközök alkalmazása az eTwinning program keretében

2009


Megerősítés nevelésen, empátián, egyenlőségen és bátorításon keresztül (E5 csoport)

2008

Könyv

Tóth-Mózer Szilvia (2022): A tanulás jövője. Fókuszban a facilitátor. Tempus Közalapítvány, Budapest. ISBN: 9786155319969

Tóth-Mózer Szilvia, Misley Helga (2019): Digitális ​eszközök integrálása az oktatásba. Jó gyakorlatokkal, tantárgyi példákkal, modern eszközlistával. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest. ISBN: 9789634891284

Tóth-Mózer Szilvia, Kerek Roland (2019): A hatékony önálló tanulás gyakorlata és az internet használata a tanulásban. Oktatási Hivatal, Budapest.

Tóth-Mózer Szilvia (2017): Digitális nemzedék a tanulási folyamatban. Középiskolások internethasználati és tanulási preferenciái, énképe és digitális kompetenciája. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. ISBN: 9786158035125


Szerkesztett kötetek

Tóth-Mózer Szilvia, Füzi Otília, Főző Attila László (szerk. 2015): A digitális írástudás fejlesztésének lehetőségei. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest. ISBN: 9789639795921

Tóth-Mózer Szilvia, Főző Attila László (szerk. 2015): A mobiltechnológiával támogatott tanulás és tanítás módszerei. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest. ISBN: 9789639795730

Csordás Ildikó, Farkas Bertalan Péter, dr. Főző Attila László, Füzi Otília, Tóth Boglárka, Tóth-Mózer Szilvia (szerk. 2015): IKT Műhely 2014. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest. ISSN: 2062-6568

Lévai Dóra, Tóth-Mózer Szilvia, Szekszárdi Júlia (szerk. 2012): Digitális Pedagógus Konferencia 2012. ISBN: 978-963-284-253-0

Tóth-Mózer Szilvia, Lévai Dóra, Szekszárdi Júlia (szerk. 2012): Digitális Nemzedék Konferencia 2012. Mi dolga a pedagógiának a netgenerációval?


Cikkek, fejezetek

Abonyi-Tóth Andor, Tóth-Mózer Szilvia (2019): A "Nyílt kurzusok tervezése" című ELTE MOOC tervezésének és megvalósításának kérdései és tapasztalatai. XXV. Multimédia az oktatásban konferenciakötet, Neumann János Számítógép-tudományi Társaság, pp.151-155

Tóth-Mózer Szilvia, Kárpáti Andrea (2016): A digitális kompetencia kognitív dimenziója és összefüggésrendszere egy empirikus kutatás tükrében. In: Magyar Pedagógia 2016/2

Tóth-Mózer Szilvia (2013): A gyermekkép az információs társadalom hajnalán. In: Ollé János, Papp-Danka Adrienn, Lévai Dóra, Tóth-Mózer Szilvia, Virányi, Anita (2013): Oktatás-informatikai módszerek. Tanítás és tanulás az információs társadalomban. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.

Tóth-Mózer Szilvia — Lévai Dóra (2011): Az online közösségi oldalon lévő tanár-diák kapcsolat kezdeményezése és fogadása a metaforák tükrében. In: Oktatás-Informatika, 2011. 1-2. szám.

Tóth-Mózer Szilvia — Lévai Dóra (2011): Az oktatási és nevelési folyamat kiterjesztése online közösségi felületekre. In: Hungarian Educational Research Journal. 1. évfolyam (2011), 1. szám

Tóth-Mózer Szilvia: Fókusz: Saját elektronikus napló. In. Hunya Márta (szerk): Iskolaportrék -Iskolák az IKT-használat tükrében. OFI, 167-176.

Tóth-Mózer Szilvia: Fókusz: Továbbképzések. In: Hunya Márta (szerk.): Iskolaportrék - Iskolák az IKT-használat tükrében. OFI, 221-231.

Tóth-Mózer Szilvia: Az iskolapszichológus szerepe a mentori programban. In: Mentorok könyve TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 101-107.


Módszertani írások

ELTE E-learning-cikkek: https://www.elte.hu/elearning/cikkek

Tóth-Mózer Szilvia: Socrative - Felelj a telefonoddal! In: MódszerLesen. Kompetenciafejlesztő módszerek tanároknak. 11. kiegészítő füzet. Raabe Kiadó, Budapest.

Tóth-Mózer Szilvia: Timetoast - Időszalagok készítése online. In: MódszerLesen. Kompetenciafejlesztő módszerek tanároknak. 10. kiegészítő füzet. Raabe Kiadó, Budapest.

Tóth-Mózer Szilvia: Issuu - Iskolaújság másképp! In: MódszerLesen. Kompetenciafejlesztő módszerek tanároknak. 9. kiegészítő füzet. Raabe Kiadó, Budapest.

Tóth-Mózer Szilvia: Quizlet. In: MódszerLesen. Kompetenciafejlesztő módszerek tanároknak. 7. kiegészítő füzet, 2011. szeptember. Raabe Kiadó, Budapest.

Tóth-Mózer Szilvia: PBworks - közös tanulást segítő keretrendszer. In: MódszerLesen. Kompetenciafejlesztő módszerek tanároknak. 7. kiegészítő füzet, 2011. szeptember. Raabe Kiadó, Budapest.

Tóth-Mózer Szilvia: IKT az osztályteremben és azon kívül. In: Tanórán kívüli foglalkozások. Forgatókönyvek, játékötletek, módszerleírások, dokumentumminták. Alapmű, 2011. május. Raabe Kiadó, Budapest.

Tóth-Mózer Szilvia: Játékos tanulás és IKT eszközök. In: Tanórán kívüli foglalkozások. Forgatókönyvek, játékötletek, módszerleírások,dokumentumminták. Alapmű, 2011. május. Raabe Kiadó, Budapest.

Tóth-Mózer Szilvia: Virtuális osztályterem. In: MódszerLesen. Kompetenciafejlesztő módszerek tanároknak. 5. kiegészítő füzet, 2011. május. Raabe Kiadó, Budapest.

Tóth-Mózer Szilvia: Moly.hu. In: MódszerLesen. Kompetenciafejlesztő módszerek tanároknak. 5. kiegészítő füzet, 2011. május. Raabe Kiadó, Budapest.

Tóth-Mózer Szilvia: Google megosztott prezentáció. Jog the web. Prezi.com. Slideshare.net. In: MódszerLesen. Kompetenciafejlesztő módszerek tanároknak. IKT az oktatásban. Raabe Kiadó, Budapest.

Tóth-Mózer Szilvia — Virányi Anita: A prezentáció módszertana. In: MódszerLesen. Kompetenciafejlesztő módszerek tanároknak. IKT az oktatásban. Raabe Kiadó, Budapest.


Interjú, publicisztika

A hátrányos helyzetű gyerek játékra, a jómódú tanulásra használja a világhálót (HR portál, 2016. szeptember 20.)

Okostelefonok az iskolában: ne tiltsuk, használjuk! (HVG, 2015. november 16.)

Egy tanárnak is tudni illik, hogy mi illik a közösségi oldalon — a „Facebook-kutatás 2011” (Modern Iskola 2011/4. szám, 8-10.)

Új Facebook-kutatás magyar diákokról (SoulBook, 2011. szeptember 6.)

Biszak Roland — Lévai Dóra — Tóth-Mózer Szilvia (2009): Összefoglaló az I. Oktatás-Informatikai Konferenciáról. In: Pedagógusképzés, 2009. 1. szám, 159-163. oldal

Műhelymunkák [↑]

Tóth-Mózer Szilvia: Interaktív, tananyagfeldolgozó alkalmazások. Közép-Pesti Pedagógiai Napok, Berzsenyi Dániel Gimnázium, 2020. február 12.

Tóth-Mózer Szilvia: Digitális alkotások. Közép-Pesti Pedagógiai Napok, Berzsenyi Dániel Gimnázium, 2020. február 12.

Tóth-Mózer Szilvia — Csordás Ildikó: A MOOC fejlesztés lehetőségei és kihívásai. ELTE PPK 2018. 03. 23.

Tóth-Mózer Szilvia — Csordás Ildikó: A 21. századi olvasók. Sulinetwork 2015 Konferencia, Székesfehérvár. 2015. április 17-19.

Tóth-Mózer Szilvia: Digitális történetmesélés. Sulinetwork 2015 Konferencia, Székesfehérvár. 2015. április 17-19.

Tóth-Mózer Szilvia — Farkas Bertalan Péter: Formatív értékelés digitális eszközökkel. Sulinetwork 2014 Konferencia, Győr. 2014. október 17-19.

Tóth-Mózer Szilvia: Adatvizualizáció online eszközökkel. Sulinetwork 2014 Konferencia, Győr. 2014. október 17-19.

Tóth-Mózer Szilvia — Lévai Dóra: Kollaboratív tartalomfejlesztés. Sulinetwork 2012 Konferencia, Szeged. 2012. február 17-19.

Tóth-Mózer Szilvia — Lévai Dóra: Facebook tanárszemmel - kezdőknek. Sulinetwork 2012 Konferencia, Szeged. 2012. február 17-19.

Előadások, konferenciák [↑]

Tóth-Mózer Szilvia — Abonyi-Tóth Andor (2022): Az “Online kurzusok tervezése” című nyílt kurzus újratervezésének és megvalósításának tapasztalatai. Oktatás - Informatika - Pedagógia Konferencia 2022. február 11.

Tóth-Mózer Szilvia — Gyöngy Kinga (2021): A Túlélőkészlet kisgyermekes szülőknek c. MOOC kurzustervezői és facilitátori tapasztalatai. Oktatás - Informatika - Pedagógia Konferencia 2021. február 12.

Tóth-Mózer Szilvia: Mesés filmszemle – segítő beszélgetés bemutatása animációs filmeken. Digitális pedagógus és nemzedék konferencia 2016 “Digitális lábnyomok – Digitális mérföldkövek”, Budapest, 2016. november 26.

Abonyi-Tóth Andor — Tóth-Mózer Szilvia (2016) A nyílt oktatás támogatása a Canvas LMS lehetőségeivel. II. Nyílt Oktatás Konferencia , Gyöngyös, 2016. október 7.

Tóth-Mózer Szilvia — Kárpáti Andrea (2015): A digitális kompetencia kognitív dimenziója és összefüggései. XV. Országos Neveléstudományi Konferencia, Óbudai Egyetem, Budapest, 2015. november 19-21.

Tóth-Mózer Szilvia (2015): A digitális kompetencia fejlesztésének új lehetőségei. Sulinet Roadshow. Zalaegerszeg, 2015. május 20.

Tóth-Mózer Szilvia (2015): Online közösségben tanuló serdülőkorú tanulók. Networkshop 2015 konferencia, Sárospatak, 2015. március 30 - április 2.

Tóth-Mózer Szilvia (2014): Tananyagkészítő alkalmazások a differenciálás szolgálatában. E-tanulás és hátránykompenzáció. Zalaegerszeg, 2014. november 6.

Tóth-Mózer Szilvia (2014): A Sulinet portál új pedagógiai eszközei. Networkshop 2014, Pécs, 2014. április 23-25.

Főző Attila László — Tóth-Mózer Szilvia (2014): M-learning, a mobiltelefonok iskolai alkalmazásának pedagógiai tapasztalatai. Networkhop 2014, Pécs, 2014. április 23-25.

Tóth-Mózer Szilvia (2013): Tanárok és diákok a Facebookon. XXI. századi köznevelés - TÁMOP 3.1.1. és TÁMOP 3.1.5. Nyitókonferencia. Budapest, 2013. február 27.

Főző Attila László — Tóth-Mózer Szilvia (2013): Az IKT-val támogatott projektpedagógia lehetőségei - az Intel® Teach Essentials képzés bevezetésének tapasztalatai Magyarországon. V. Oktatás-Informatikai Konferencia, Budapest, 2013. február 8-9.

Tóth-Mózer Szilvia: Értékelés és visszacsatolás online tanulási környezettel támogatott oktatásban. ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskolai Hallgatói Konferencia. Budapest, 2012. május 2.

Tóth-Mózer Szilvia: Digitális nomádok és digitális telepesek osztályterme. Digitális Nemzedék Konferencia 2012. Budapest, 2012. február 11.

Tóth-Mózer Szilvia: Egy pedagógiai és pszichológiai fogalom: elméletek, nézetek és kutatási eredmények a digitális nemzedékkel kapcsolatban. IV. Oktatás-Informatikai Konferencia. 2012. február 3-4., Budapest.

Tóth-Mózer Szilvia: Tartalomelőállítás és tudásmegosztás: az online tanulási környezet fogalmának alakulása Y generációs pedagógia szakos hallgatóknál. IV. Oktatás-Informatikai Konferencia. 2012. február 3-4., Budapest.

Tóth-Mózer Szilvia: Online közösségi oldalak - Online tanulási terek? - Tanulói attitűdök. In: A digitális nemzedék tanulási stratégiája és tanulási környezete az iskolában és online közösségi felületeken. Elnök: Ollé János. Opponens: Forgó Sándor. XI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2011. november 3-5.

Tóth-Mózer Szilvia — Lévai Dóra: A tanári szerep megjelenése egy online közösségi portálon a netgeneráció válaszainak tükrében (ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola — Hallgatói Konferencia, Budapest, 2011. május 25.

Tóth-Mózer Szilvia — Lévai Dóra: Az online közösségi oldalon lévő tanár-diák kapcsolat kezdeményezése és fogadása a metaforák tükrében. In: Iskola a társadalmi térben és időben II. Pécs, 2011. május 17-18.)

Lévai Dóra — Tóth-Mózer Szilvia: A bizalom kialakulása online közösségi felületen a tanár-diák kapcsolatok alapján (7. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia, Veszprém, 2011. április 21-22.)

Lévai Dóra — Tóth-Mózer Szilvia: A Facebook és az iskola kapcsolata a tanulók szemszögéből. V. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia, Kaposvár, 2011. március 25.

Tóth-Mózer Szilvia: A Facebook internetes médiareprezentációja. III. Oktatás-Informatikai Konferencia, Budapest, 2011. január 14-15.

Tóth-Mózer Szilvia — Lévai Dóra: Javítja-e a Facebook a tanár-diák kapcsolatot? III. Oktatás-Informatikai Konferencia, Budapest, 2011. január 14-15.

Tóth-Mózer Szilvia: Konnektivista alapon szervezett egyetemi kurzusok. Moodle Moot 2010. Gödöllő, 2010. 06. 24-26.

Tóth-Mózer Szilvia: Digitális nemzedék a tanítási-tanulási folyamatban. Doktori Iskolai Hallgatói Konferencia, Budapest, 2010. 05. 19.

Tóth-Mózer Szilvia: Informális tanulás és elektronikus tanulási környezet a középiskolában. II. Oktatás-Informatikai Konferencia, Budapest, 2010. január 22-23.

Tóth-Mózer Szilvia: Az információs és kommunikációs eszközök tanórai alkalmazásának és a pedagógus személyiségének összefüggései. VI. Kiss Árpád Emlékkonferencia, Szekció: A tudástársadalom előszobájában, Debrecen, DAB székház, 2009. szeptember 18-19.

Tóth-Mózer Szilvia: A kiégés és összefüggései általános iskolai pedagógusok körében. IX. Országos Neveléstudományi Konferencia. Pannon Egyetem, Veszprém. 2009. november 19-21.

Tóth-Mózer Szilvia: A digitális nemzedék elvárásai a felsőoktatási elektronikus tanulási környezettel kapcsolatban. Moodle Moot 2009. Debrecen, 2009. október 16-17.

Tóth-Mózer Szilvia: Pedagógusok a változásokról és az innovációról. XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Pedagógiai, Pszichológiai, Közművelődési és Könyvtártudományi Szekció, Pécs, 2009. április 6-8.

Nyelvismeret [↑]

Német felsőfokú, C típusú nyelvvizsga

2004


Olasz középfokú, A típusú nyelvvizsga

2004


Olasz középfokú, B típusú nyelvvizsga

2003

Elismerések [↑]

Rektori Dicséret

2022


Sulinetwork-díj

2022


A Digitális Témahét keretében megvalósult legjobb iskolai projekt különdíja

2016


A Digitális Témahét tanári pályázatára benyújtott legjobb projektterv különdíja

2016


A legolvasottabb HERJ-közlemény I. helyezés

2012


XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencián III. helyezés Alkalmazott pedagógia szekcióban (Pedagógusok az innovációról és a változásokról)

2009


Köztársasági ösztöndíj

2008

Szakmai gyakorlat [↑]

Tanítási gyakorlat – Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium

2009


ELTE Külső iskolai gyakorlat – Somogyi Béla Utcai Általános Iskola

2008


Iskolapszichológiai terepgyakorlat – Domino Általános Iskola

2007


ELTE Kortárs Segítő Csoport tagja (esetvezetés, szabadidő-szervezés)

2005-2009

Egyebek [↑]

Oktatás-Informatika folyóirat

2009-2012

szerkesztőségi munkatárs


ELTE PPK Oktatáselméleti Tanszék Oktatás-Informatikai Szakcsoport

2008-2009

demonstrátor


Jogosítvány, B kategória

2003